با سلام ویزا بیشتر آشنا بشید.

گروه مهاجرتی سلام ویزا با ارائه مشاوره شفاف نسبت به پیشنهاد بهترین روش مهاجرتی متناسب با شرایط مراجعین اقدام می کند. همچنین با حذف واسطه ها و ارتباط مستقیم با مراجع و نهادهای مهاجرتی مربوطه, توانسته ایم هزینه های جانبی را کاهش دهیم. تمامی فعالیت و اقدامات ما در کشور ترکیه انجام می شود. مزیت کشور ترکیه از لحاظ جغرافیایی و مقبولیت بالا در جامعه جهانی, تسریع بخش اقدامات این گروه می باشد. نحوه کار ما از مشاوره اولیه تا آخرین مرحله عملیاتی هر پرونده مهاجرتی کاملا تفکیک شده می باشد. در این روش هر اقدامی با نظر مستقیم متخصص مربوطه انجام می شود.